Cursussen

Home > Cursussen > Inhoud cursussen

Inhoud van de cursussen/ trainingen

Wij hebben diverse cursussen/trainingen ontwikkeld en geven ook cursussen en trainingen op maat. Klik in het kader links van deze tekst op de knop voor welke cursus/training u interesse heeft. 

Basiscursus Executieve functies

Basiscursus Executieve functies

Voor logopedie/ onderwijs/ jeugdzorg/ ergotherapie/ e.a. hulpverleners die met kinderen werken


Lestijden:
Tweedaagse cursus Van 10.00u tot 17:00u

Studieduur:
2 dagen, 21 uur

Studiebelasting-uren:
29 uur, opbouw:
14 contacturen, 15 uren aan zelfstudie/ opdrachten. Deze opdrachten worden via mail naar de cursusleidster gezonden en cursusleidster voorziet het van feedback en zendt het retour.

Accreditatie:
St. Adap 26 punten voor logopedisten, ergotherapeuten en mensendieck/ cesarherapie.  

 
Kosten:
€ 575,00 incl. lesmaterialen.

Aantal deelnemers:
Maximaal 20 deelnemers fysiek of 10 deelnemers online

Introductie van de Cursus:
Waarom komt een kind maar niet tot oefenen, leren of luisteren of blijft het niet volhouden? Hij/zij begint maar niet met de taak, praat er steeds doorheen, vergeet wat hij moet doen, ontploft snel, is snel gefrustreerd of heeft de taken thuis weer niet gedaan. Dit zijn voorbeelden van zwakke executieve functies. Deze vaardigheden zijn voorwaarden om zichzelf te kunnen redden en ook leervoorwaarden voor de kinderen tijdens de begeleiding. In deze cursus gaan we leren wat executieve functies zijn en hoe we die kunnen toepassen.

Inhoud:
De cursisten verwerven hun kennis en vaardigheden in deze cursus door de uitleg en het zelf aan de slag gaan met de eigen doelen en casus. We werken met 11 executieve functies en gaan de kwaliteit van het trainen van de vaardigheden op een positieve manier beïnvloeden om eerder en tot een beter resultaat te komen en de zelfredzaamheid te bevorderen. We gaan gebruik maken van diverse spelmaterialen en leren onze communicatie aan te passen om de executieve functies te stimuleren. Een deel van het aanpassen van de communicatie gaan we leren door middel van NLP.
Tijdens de praktijkopdrachten leer je hoe je op verschillende manieren de executieve functies kunt analyseren, hoe samen met de cliënt doelen kunt stellen en op welke manier je deze doelen kunt bereiken. 

De cursus is sinds september 2023 in een nieuw jasje gestoken waardoor er nu op dag 1 en dag 2 naast theorie, beide dagen aan de praktijk gewerkt wordt. Op dag 2 is er een ochtend theorie en workshop over communicatie en executieve functies en deze zal in de middag samen met de nog te leren functies, in de workshops ook geoefend worden en is er ruimte om samen te werken aan het ontwikkelingsplan.Doelstellingen:
Na afloop van de cursus weet je en kun je op het gebied van de executieve functies:
- de ontwikkeling van het kind stimuleren d.m.v. communicatie en spel/hulpmateriaal
- de problemen signaleren
- de problemen analyseren
- Doelen stellen en uitvoeren en deze integreren in de begeleiding van het kind en zijn ouders/verzorgers
- adviseren en samenwerken met de ouders/leerkracht/ of andere hulpverleners

- een ontwikkelingsplan opstellen voor de cliënt en zijn omgeving

Doelgroep:
De training is bedoeld voor HBO-ers die werken met kinderen en/of hun ouders/verzorgers. Wij zijn er inmiddels van overtuigd dat MBO-ers die werken met kinderen, prima kunnen aansluiten bij deze cursus.


Trainers:
De training wordt gegeven door Angelique van Zon (Auteur van het boek “Het kind aan het stuur”). Yvonne van den Heuvel (voormalig leerkracht, nu coach- en trainer in de executieve functies) en NLP-trainer Ad van der Geer (mijn-nlp.nl).

Locatie: zie cursusdata 2024

Aanmelden via ef@praktijkvanzon.nl of via contact

Train de trainer Focustraining: volgehouden aandacht

Omschrijving:

Deze train de trainer cursus gaat over de executieve functie "Volgehouden aandacht"; de focus. In deze moderne tijd merken we dat er bij veel cliënten onvoldoende of een verminderde focus is waardoor de te leren informatie of het te leren gedrag niet of onvoldoende tot de cliënt doordringt of beklijft. Als cliënt en als hulpverlener kan dit frustreren en kunnen we ons gezamenlijke doel van de hulpvraag niet bereiken. Scholing van kennis en vaardigheden op dit gebied helpt daarbij. 


De cursist leert wat focus is en welke aspecten iemands focus beïnvloeden. Er zullen meerdere strategieën/tools besproken worden en deze staan ook in de reader die de cursist bij de cursus ontvangt.  Deze theorie en onze praktijkervaringen zijn omgezet naar een training die je in 10 lessen aan de cliënt kunt geven. Hierbij wordt een toolbox en een handleiding voor 10 lessen als voorbeeld voor de cliënt en hulpverlener verstrekt. De theorie wordt uitgelegd waarbij er voldoende ruimte is voor eigen vragen van de cursist en in de middag worden de trainersvaardigheden getraind. 


Doel:

De cursist weet wat de executieve functie "Volgehouden aandacht" inhoudt en welke aspecten de focus beïnvloeden, en heeft de vaardigheden en deze kennis om de training aan een cliënt te kunnen geven. 

Hoofddoel: 

De cursist weet wat de executieve functie "Volgehouden aandacht" inhoudt en welke aspecten de focus beïnvloeden, en heeft de vaardigheden en deze kennis om de training aan een cliënt te kunnen geven. 


Praktische informatie:

 • Tijden cursus: 9:30u – 17:00u
 • Kosten cursus:  € 225,00
 • Accreditatie 8 punten bij st. ADAP
 • Locatie: zie cursusdata 2024
 • Groepsgroottte: Fysiek: max. 15 cursisten, Online: max. 10 cursisten  


Cursus Taakinitiatie; uitstelgedrag

Omschrijving:

Deze verdiepingscursus "Taakinitiatie; uitstelgedrag” gaat over de executieve functie; taakinitiatie, het starten met een taak. Net als bij “volgehouden aandacht” merken we in deze moderne tijd dat er bij veel cliënten onvoldoende motivatie is om te starten met een taak. We zien vaak vermijdingsgedrag t.o.v. van de taak. Andere verleidingen zijn leuker, interessanter, gemakkelijker en/of de taak past niet bij het kind. 

Als cliënt en als ouder/hulpverlener kan dit frustreren en kunnen we ons gezamenlijke doel van de hulpvraag niet bereiken. Scholing van kennis en vaardigheden op dit gebied helpt om uit te zoeken wat de cliënt nodig heeft om zelfstandig te starten met een taak.


De cursist leert:

 • welke aspecten en processen invloed hebben op taakinitiatie
 • verschillende uitstel-componenten
 • samen met de cliënt uit te vinden waarom en in welk proces van starten met taken, de motivatie stagneert (taakinitiatie-analyse)
 • de verbanden met andere executieve functies die van invloed zijn op taakinitiatie
 • verschillende motivatie-componenten m.b.t. uitstelgedrag
 • tools/ strategieën die je in kunt zetten voor taakinitiatie nadat de taakinitiatie-analyse is gedaan


Doel:

De cursist kan d.m.v. de opgedane kennis een taakinitiatie-analyse maken, samen met de cliënt, en kan de cliënt helpen om vaardigheden te leren/ strategieën in te zetten, om zelfstandig te starten met een taak.


Praktische informatie:

 • Tijden cursus: 9:30u – 16:30u
 • Kosten cursus: Pilot: €125,00, normaal: € 225,00
 • Accreditatie voor normale cursus, verwachting 7 of 8 punten
 • Locatie: zie cursusdata 2024
 • Groepsgroottte: Fysiek: max. 15 cursisten, Online: max. 10 cursisten  
 • Aanmelding via ef@praktijkvanzon.nl of via contactStudiedagen

Introductie:

Executieve functies zorgen voor sturing en controle van het gedrag zodat je een taak kunt uitvoeren en volbrengen. Kinderen die hier moeite mee hebben ervaren vaak veel frustratie en kunnen een achterstand ontwikkeling op verschillende leergebieden. De omgeving van het kind kan meehelpen om de executieve functies te stimuleren in de vorm van coaching en/of training.


Inhoud:

Tijdens een studiemiddag geven we uitleg over wat executieve functies zijn en wat het belang is van het stimuleren van de executieve functies (krijg je ook in hand-outs). We gaan praktisch aan de slag met 4 of 5 executieve functies waar de collega's het meeste in vastlopen tijdens het lesgeven en/of het begeleiden van de leerlingen. We gaan in workshops aan de slag met de strategieën die jullie bedenken en die wij aanreiken . Wij denken mee met jullie vragen en reiken strategieën/ communicatie/ middelen aan om te executieve vaardigheden te stimuleren.


Voorbereiding:

Vooraf krijg je een reader toegestuurd die je in korte tijd kunt doorlezen zodat je alvast voorkennis hebt om met de groep de executieve functies uit te kiezen waar we uitleg over mogen geven. 


Nalevering:

Achteraf krijg je de informatie die we verteld hebben over de executieve functies die jullie hebben uitgekozen in PDF gemaild, inclusief de verzamelde strategieën vanuit jullie en ons.


Praktische informatie:

 • Doelgroep van de leerlingen/ cliënten waarbij we aan de executieve vaardigheden werken: alle leeftijden
 • Tijden studiedag: in overleg
 • Kosten cursus: mede afhankelijk van groepsgrootte, neem contact met ons op voor overleg van jullie studiedagdoel en een offerte
 • SKJ geregistreerd voor 8 punten
 • Locatie: Nederland en België

Trainingen voor kinderen/ jongeren

Werken aan de executieve vaardigheden

 1. Individuele coaching/training
 2. Groepstraining: Focustraining4kids; volgehouden aandacht


1. Individuele coaching/training


We luisteren naar de ouder(s)/ verzorger(s) en het kind en formuleren samen een hulpvraag. Welke executieve vaardigheid heeft prioriteit en welke andere executieve functies kunnen we hierin ook nog meenemen? We gaan aan de slag met het kind en bieden het kind een veilige omgeving doordat we oog hebben voor het kind, zijn ontwikkeling en zijn interesses. Uitgangspunt is dat het kind zich veilig voelt om te leren door de positieve verbinding met ons. Zijn autonomie zal worden aangesproken zodat de intrinsieke motivatie vanuit het kind zelf zal komen (zelfdeterminatietheorie door E. Deci en R.M. Ryan).


We gebruiken in onze communicatie groeimindset-taal gebruiken zodat het kind vertrouwen krijgt in zijn eigen vaardigheden (competenties).

We besteden uitleg aan de werking van het brein en hoe je leert. Uiteraard doen we dit in taal die bij de leeftijd en/of ontwikkeling van het kind past. De coaching/training kan per individu anders zijn, omdat de trainers een grote "toolbox" hebben met strategieën en technieken en we bij het kind zullen aansluiten.

Voorbeelden van onze activiteiten die we inzetten zijn; spellen, knutselen, tekenen, eigen schoolwerk, taakjes geven voor thuis. Hierbij heeft het kind inspraak en is de activiteit bewust gericht op de te leren vaardigheid (executieve functie). Een goede samenwerking met de ouders/verzorgers van het kind en eventueel andere belangrijke personen uit het netwerk van het kind zal zorgen voor succeservaringen en zelfvertrouwen bij het kind.


2. Groepstraining:

Focustraining4kids; volgehouden aandacht


Introductie:

Deze Focustraining4kids gaat over de executieve functie "Volgehouden aandacht"; de focus. In deze moderne tijd merken we dat er bij veel kinderen onvoldoende of een verminderde focus is waardoor de te leren informatie of het te leren gedrag niet of onvoldoende tot het kind doordringt of beklijft. Als kind en ouder/leerkracht kan dit frustreren en kunnen we ons gezamenlijke leerdoel niet behalen. Bewustwording van kennis en vaardigheden op dit gebied helpt om het kind de juiste inzichten te geven en hem daarna zelf de juiste keuzes te leren maken zodat ze hun taak kunnen uitvoeren en hun leerdoel kunnen behalen. 


Inhoud:

Het kind leert wat focus is en welke factoren je focus beïnvloeden. Er zullen meerdere strategieën/tools besproken en geoefend worden. Deze staan ook in het mapje dat het kind bij de training krijgt. Het kind zal ook enkele oefenmaterialen krijgen om thuis/ op school mee te oefenen.


De focustraining4kids bestaat uit:

 • 10 lessen van 30 minuten
 • 2 evaluatiemomenten en 6 feedbackmomenten via mail over de inhoud van de lessen zodat er thuis geoefend kan worden.
 • Inhoud lessen:
 • Bewustwording eigen vaardigheden
 • Kennis van brein en Focus
 • Uitleg tools voor Focus en vaardigheden oefenen
 • Transfer naar de praktijk thuis/ op school


Doel:

Het kind weet wat de executieve functie "Focus/ Volgehouden aandacht" inhoudt, welke factoren de focus beïnvloeden, en heeft de vaardigheden en kennis om daarna zelf de juiste keuzes te maken zodat hij zijn taak kan uitvoeren en zijn leerdoel kan behalen.


Focus succes door: 

Het brein heeft herhaling nodig om diepe geheugensporen te maken. Kinderen hebben hierbij nog hulp nodig. Als ouder en leerkracht kun je eraan bijdragen om deze vaardigheid bij het kind goed in te trainen. De kans op Focus succes wordt daarmee aanzienlijk vergroot. Onze trainingskids hebben al veel succeservaringen opgedaan!


Tarieven Focustraining4kids:

Groep van 4 kinderen, 10 lessen: € 650,00

Individueel: op aanvraag 


Aanmelden via: ef@praktijkvanzon of via contactNieuw in 2024!! Webinars

In 2024 geven we 8 webinars! Hieronder kort de inhoud van de webinars:


Inhibitie (je rem):

Uitleg over de executieve functie inhibitie en praktische toepassingen


Executieve functies en stress (algemeen):

Uitleg over wat stress doet met je executieve vaardigheden en hoe hiermee praktisch om te gaan.


Executieve functies en het opstarten in het nieuwe schooljaar:

Invloed van de vakantie en weer starten op school van de executieve vaardigheden van het kind. Praktische tips om het schooljaar fijn te starten en de executieve vaardigheden weer "aan" te zetten. 


Taakinitiatie:

Uitleg over de executieve functie; taakinitiatie, het starten met een taak en praktische toepassingen.


Executieve functies en stress (rondom de feestdagen):

Uitleg over wat stress doet met je executieve vaardigheden en hoe hiermee praktisch om te gaan. Toegespitst op de spannende feestdagen, met name Sinterklaas.


Inhibitie voor volwassenen, hoe rem ik mezelf als volwassene/ als ouder/verzorger?

Uitleg over inhibtie en praktische tools voor volwassenen. Hoe rem je jezelf (impulsiviteit, snel boos worden op de kinderen). Hoe krijg ik meer inzicht in mezelf zodat ik op tijd mijn rem kan inzetten?


Tarief per webinar: € 30,00

Dagen/ Tijden: woensdagen 19:30u - 21:00u