sturing en controle over eigen gedrag

TRAININGEN VOOR KIDS EN ADOLESCENTEN


We geven al jaren coaching en training aan kinderen op gebied van de executieve functies. We zijn nu bezig van jeugdzorgtrajecten over te schakelen op kortdurende trainingen voor kinderen per executieve functie. Uiteraard kunnen er ook meerder executieve functies worden meegenomen in de training. We streven er wel naar om de trainingen voor de kinderen overzichtelijk te houden zodat ze sneller succeservaringen behalen.

Zie voor de trainingen voor kids.


Werkwijze
We bieden de kinderen een veilige omgeving doordat we oog hebben voor het kind, zijn ontwikkeling en zijn interesses. Uitgangspunt is dat het kind zich veilig voelt bij ons om te leren. Zijn autonomie zal worden aangesproken zodat de motivatie vanuit het kind zelf zal komen (intrinsieke motivatie). We zullen in onze communicatie zoveel mogelijk groeimindset-taal gebruiken zodat het kind vertrouwen krijgt in zijn eigen leerbaarheid. 

We zullen kort aandacht besteden aan uitleg van het brein en hoe je leert. Uiteraard doen we dit in taal die bij de leeftijd en/of ontwikkeling van het kind past. De training kan per individu anders zijn, omdat de trainers een grote "toolbox" hebben met strategieën en technieken en we bij het kind zullen aansluiten. 

Voorbeelden van onze activiteiten die we inzetten zijn; spellen, knutselen, tekenen, activiteit met de honden, eigen schoolwerk, taakjes geven voor thuis. Hierbij heeft het kind inspraak en is de activiteit bewust gericht op de te leren vaardigheid (executieve functie). Een goede samenwerking met de ouders/verzorgers van het kind en eventueel andere belangrijke personen uit het netwerk van het kind zal zorgen voor succeservaringen en zelfvertrouwen bij het kind.